Vakantie - Wonen - Werken

Zoeken


“Er is nog zoveel te doen om ons bos mooi en vitaal te houden”


In 2018 is het 50 jaar geleden dat de Vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch werd opgericht. Reden om een aantal bestuursleden uit te nodigen voor een interview: Bob van Heukelom (voorzitter), Wim Spelt (penningmeester) en de dames Pia Verduijn en Monica van der Hoff. 
 
Wat doet de Dorpsraad?
De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Wij zijn proactief aan de slag met onderwerpen zoals: welzijn, bouwontwikkelingen, verkeer en vervoer, veiligheid, landschap en buitengebied en met het realiseren van het gewenste toekomstbeeld van Lunteren. Kortom, met onderwerpen die er voor Lunteren toe doen!

De Dorpsraad Lunteren bestaat uit:
• het dagelijks bestuur,
• de commissies: Levend Landschap, Verkeer en vervoer, Bouwontwikkelingen, Communicatie en de werkgroep DorpsOntwikkelingsPlan (DOP),
• de leden: inwoners van Lunteren, vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, etc.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden en benoeming vindt plaats op de ledenvergadering.


 
Doelstellingen van de Dorpsraad Lunteren
Voor de periode 2019 – 2020 wil de Dorpsraad Lunteren de volgende doelstellingen realiseren:
• een prettige en functionele samenwerkingsrelatie met – en een laagdrempelige toegang tot – jullie en andere belanghebbenden,
• het realiseren van een kompas voor de toekomstontwikkeling van Lunteren. De Dorpsraad initieert om deze reden de totstandkoming van een zogenaamd DorpsOntwikkelingsPlan (DOP),
• het versterken van de positie van de Dorpsraad o.a. door het werven van meer leden. Binnen een aantal jaren willen we groeien van een paar honderd naar een paar duizend leden.

Wanneer vergadert de Dorpsraad en kan ik daar mijn woordje kwijt?
Het dagelijks bestuur houdt maandelijks een besloten vergadering. Eveneens vinden er openbare vergaderingen plaats. Hierbij mag iedereen die geïnteresseerd is komen luisteren en meepraten. Tijdens deze vergaderingen zijn vaak deskundigen en/of wethouders, die over besproken onderwerpen gaan, aanwezig.

Bezoek www.dorpsraadlunteren.nl
DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) Lunteren
De Dorpsraad Lunteren neemt het voortouw om proactief aan de slag te gaan om een plan over de toekomst van ons dorp tot stand te brengen.
Inwoners van Lunteren hebben vaak goede ideeën over hoe we zaken in ons dorp goed kunnen regelen en ook  welke er verbeterd kunnen worden. Om al deze ideeën te bundelen heeft de Dorpsraad Lunteren aan de werkgroep DorpsOntwikkeling gevraagd om samen met de Lunteranen een plan te maken. Het streven is om dit plan medio 2020 gereed te hebben.
Bij het ontwikkelen van dit plan wordt de werkgroep professioneel ondersteund door de provincie Gelderland. De gemeente Ede ondersteunt Lunteren financieel door de kosten te dragen voor de ontwikkeling van dit plan.


"De Dorpsraad is er voor en door Lunteranen."
Indien ze kans kregen het waar te maken, dan zou de ‘Lunterse Krant’ geheel in de Lunterse taal worden geschreven. Althans dan in de maand augustus. Wie ze zijn?; Rasechte Lunteranen, Wilma Hendriks, Tineke Roseboom, Enrico Karsten en Teunis van Barneveld. Zij vormen de commissie achter het ‘Lunters Woordeboek’.
Om te voorkomen dat de ‘Lunterse taol’ verloren gaat hebben de vier Lunteranen de achterliggende twee jaar keihard gewerkt om het ‘Lunters Woordeboek’ nog voor de ‘Oud Lunterse Dag’ van dit jaar uitgegeven te krijgen. Want het thema op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus is namelijk: ‘Lunterse taol spreeke we allemaol’.

 
De vier Lunteranen zijn blij en opgelucht dat het is gelukt. Een eigen ‘Lunters Woordeboek’. Let op zonder de ‘n’ in het woordenboek.
“Dat is nu net op z’n Lunters. De drukker had deze er al tussen gevoegd. Hij dacht dat we de ‘n’ vergeten hadden. Om het eigen in de Lunterse taal te behouden hebben we het woordenboek uitgegeven. Er was te veel verbasterd en slechts weinigen wisten nog hoe het echte Lunters geschreven en gesproken werd.”
“We kwamen er achter en wisten het eigenlijk ook wel, dat heel veel woorden niets Lunters waren. Dat zijn gewoon Nederlandse woorden. De ‘Lunterse taol’ is authentiek aan het dorp een vorm van herkenning. Dit is ook iets om trots op te zijn. Om het unieke ervan te behouden hebben we het ‘Lunterse Woordeboek’ gemaakt.”
 
In het woordenboek staan 3400 woorden (Lunters-Nederlands en Nederlands-Lunters), 220 uitdrukkingen en gezegden, 20 compleet uitgewerkte werkwoorden en vijf originele Lunterse liedjes. En … natuurlijk ontbreekt ook het Lunters volkslied niet.
“Maar dan echt zoals het hoort te worden geschreven op z’n Lunters. Het was net of we het ‘Wilhelmus’ aan het herschrijven waren!”
Met een grijns wordt gekeken naar de wand bij Teunis thuis, waarop het Lunters volkslied is verwoordt. “Dat klopt dus al niet!”
De vier zijn zich ervan bewust dat niet alle woorden meegenomen zijn in het woordenboek. En, dat ook niet iedereen het altijd met ze eens zal zijn. “Maar we hebben het zo goed mogelijk gedaan en we beseffen dat dit werk eigenlijk nooit af is.”
Om de Lunterse taal zo waarheidsgetrouw mogelijk te definiëren zijn diverse personen benaderd de spreekwijze te controleren. ‘Want’, geven de vier commissieleden aan: “Je kunt niet zomaar een Nederlands woord verbasteren in het Lunters. Woord voor woord zijn we nagegaan en soms was er behoorlijk discussie over een woord. Dan belden we een paar echte ‘kenners’. Zodoende zijn we er altijd wel uitgekomen. Al zal het ‘Lunters Woordeboek’ stof tot discussie zijn. Maar we kunnen onze keuze onderbouwen.”
Aangegeven wordt dat Wilma, Tineke, Enrico en Teunis open staan voor de inbreng van anderen.
 
“Wij hopen eigenlijk dat met de uitgave van dit woordenboek de mensen zal aanzetten tot het nadenken over de eigen ‘Lunterse taol’. En dat ze er ook trots op zullen worden en blijven!”
Het inschrijfformulier dat onlangs in de Lunterse Krant stond afgedrukt heeft al vele reacties opgeleverd. Veel van de 700 gedrukte exemplaren zijn al bij voorinschrijving gereserveerd.
“Dit overtreft onze verwachtingen.”
De Vraagbaak
Bij De Vraagbaak kunnen de inwoners van Lunteren hulp vinden en hulp geven.

Via www.GoedeBuurLunteren.nl komt u in contact komen met uw dorpsgenoten. 
U kunt er terecht als u hulp of advies nodig hebt.
En U kunt via De Vraagbaak uw dorpsgenoten helpen als vrijwilliger.

U kunt binnenlopen voor een kopje koffie.
Welzijnswinkel
Dorpsstraat 28.

Tel: 0318 482 992
info@devraagbaaklunteren.nl
www.devraagbaaklunteren.nl
Kinderopvang
+ Kinderdagverblijf Bijdehandjes
+ Kinderopvang Het Boemeltje

Scholen
+ De Bron
+ De Sprong
+ De Triangel
+ De Wegwijzer
+ Ruitenbeekschool (buitengebied richting Barneveld)
+ De Valk (buitengebied richting De Valk)

Altijd paraat!

De brandweer van Lunteren behoort tot de regionale brandweer Gelderland-Midden. Het korps bestaat momenteel uit 16 mannen en maakt gebruik van brandweerwagen TS 2441.

info@brandweerlunteren.nl
www.brandweerlunteren.nl

Nationale Tuinvogeltelling

27 en 28 januari 2018

 
Hoe werkt het
De Tuinvogeltelling van 2017 is afgelopen. In 2018 vindt de 15de editie van de Tuinvogeltelling plaats op 27 en 28 januari.
 
Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:
 
  1. Tel een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.*
  3. Geef uw telling door via de app Tuinvogels of via de website.
* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met uw smartphone en u kunt na uw half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels u zag.

www.tuinvogeltelling.nl/meedoen
Openbaar vervoer Bus 505
Meer informatie
Auto oplaadpunt
www.oplaadpunten.nl
Cijfers woningmarkt Lunteren
www.huizenzoeker.nl
Lekker uit eten in Lunteren
Restaurants in Lunteren - IENS

Vrijwilligerswerk

Maak het verschil...

 

Beleef Lunteren

Op Beleef Lunteren vindt u leuke, leerzame en vooral Lunterse activiteiten! De stichting heeft als doel samen met de Lunterse bevolking, verenigingen en stichtingen, scholen, ondernemers en vrijwilligers programma’s en evenementen te maken die Lunteren in alle aspecten laat zien en beleven! De mooie natuur, bijzondere monumenten, rijke historie, heerlijkheden van de streek, en verhalen en gebruiken als materiaal en immaterieel erfgoed van ons allen is wat ons Lunteranen verbindt!
Lees verder >

Platform Middelpunt van Nederland

In het geografische hart van Nederland, rondom de ´╗┐Lunterse´╗┐ Goudsberg, ligt een gebied met uitzonderlijke natuurlijke, cultuurhistorische en geologische kwaliteiten. Actief stuifzandgebied, ongerepte heide waarop heidekoeien rondlopen, Celtic Fields met de reconstructie van een ijzertijdboerderij, middeleeuwse engen en een hessenweg, restanten van 19de-eeuwse industrialisatie, het (communale) Luntersche Buurtbosch met uitzichttoren de koepel daar midden in en zeldzame flora en fauna vormen de ‘schatten’ in dit gebied. De Goudsberg: voor jong en oud de moeite van het ontdekken waard!

Wandel of fiets door het gebied en zoek die ‘schatten’ en de ‘kijkers’ die er dichtbij staan. Met die ‘kijkers’ kun je niet wegkijken, je kijkt terug. Afbeeldingen en teksten geven informatie over de plek waar je staat. Een visuele reis door de tijd dus en dat rondom het Middelpunt van Nederland.

www.middelpuntvannederland.nl

Terug naar boven