Draaiend icoon

Molen De Hoop is een van de markantste monumenten van Lunteren. Zo’n 160 jaar geleden liet een ambitieuze dorpsbewoner op een pol een windmolen neerzetten. In 1973 onderging de molen een ingrijpende restauratie en kwam op de rijksmonumentenlijst. Sinds enkele jaren wordt er bij voldoende wind als vanouds gemalen, bijvoorbeeld op de Oud-Lunterse Dag. Molenaar Eep Top kan er alles over vertellen.

Doesburgermolen

Tussen Lunteren en Ede ligt de Doesburgermolen, een van de oudste gesloten standerd-korenmolens in Europa. Kenmerkend is het rechthoekige molenhuis, dat op een zware verticale houten spil (de `standerd`) rust. Daarin staat het jaartal 1471 gesneden, al is dit niet het oorspronkelijke bouwjaar van de molen. Omdat voor de molens in de middeleeuwen een `windrecht` betaald moest worden aan de hertog van Gelre, kan met recht beweerd worden dat de Doesburgermolen zeer oud is. De molen wordt voor het eerst genoemd in de akte van ‘heerlijck’ molenrecht in relatie tot de heren van Kernhem in 1401. De molen is vaak gerestaureerd. De ingrijpendste restauratie dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De aanzet daartoe kwam van de regionaal bekende schrijver Jacques Gazenbeek! De gemeente kocht de molen in 1950.

Doesburgermolenweg 2
Open: zaterdag 10.00-15.00
Toegang gratis
www.doesburgermolen.nl

Molen De Hoop

Samen met de Oude Kerk is molen De Hoop een van de markantste monumenten van Lunteren. In 1855 liet een ambitieuze dorpsbewoner op een natuurlijke hoogte een windmolen neerzetten. Gelet op de naamgeving van de molen had hij hoge verwachtingen om als molenaar de kost te kunnen verdienen. Die hoop werd abrupt afgebroken door zijn emigratie naar Amerika! De molen kende daarna diverse eigenaren. Begin vorige eeuw werd op de veldmuren na, de houten gepotdekselde bekleding van de molenromp vervangen door een rietdek. Ook de houten kap is met riet gedekt. Het wiekenkruis is uitgevoerd in ijzer. In 1973 onderging de molen een ingrijpende restauratie en kwam op de monumentenlijst. De laatste restauratie dateert van enkele jaren geleden. Sinds twee jaar wordt er bij voldoende wind weer gemalen. Momenteel alleen veevoer. Er is geen meelverkoop.

Dorpsstraat 158
Open: vaak op zaterdag (10.00-16.00) bij voldoende wind en aanwezigheid van de molenaar
Toegang gratis
www.molens.nl

Walderveensemolen

In 1895 liet Henk Mulder in het buurtschap Walderveen (het ‘drielandenpunt’ tussen Lunteren, Barneveld en Renswoude) een stellingmolen bouwen die tot 1975 in de familie is gebleven. In dat jaar werd de molen aangekocht door de gemeente Ede. Na de bouw van de stellingmolen werd de bouwvallige standerdmolen afgebroken. Door blikseminslag brandde de molen in 1911 af, alleen de stenen voet bleef gespaard. Op die onderbouw is een jaar later een nieuwe molen gebouwd met onderdelen van andere molens afkomstig uit Zaandijk. De molen is een wind/korenmolen en wordt nog gebruikt voor het malen van graan zoals gerst, rogge, maïs en tarwe voor veevoer. Op de molen zijn een koekenbreker en een zakkenlift aanwezig. De molen is ingericht als boerengemaal. Dat blijkt onder andere uit de trap van de maal- naar de steenzolder. 

Renswoudsestraatweg 28
Open: dinsdag en zaterdag 9.30-16.00 en op afspraak 
Toegang gratis
www.molens.nl

Terug naar boven